หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา ม.พะเยา ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

ม.พะเยา ประชุมคณะส่วนล่วงหน้าเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

85
0

วันพุธที่ 3 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

นายรัฐพล วราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้แทนจากกรมราชองครักษ์ นำโดย พลเรือตรี วิรัตน์ จันทร์แสงศรี สํานักงานราชองครักษ์ประจําพระองค์ (ร.น.สนง.รอป.) หัวหน้าคณะ ตรวจพื้นที่อาคารหอประชุมพญางำเมือง สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

จากนั้น ผู้แทนสำนักพระราชวังและหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร และผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือการเตรียมพร้อมการรับผู้แทนพระองค์ และจัดทำแผนปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยการจัดงาน ทั้งด้านสถานที่ การจราจร การแพทย์พยาบาล การอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบครบถ้วน และทำให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อนันตื ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะยา | เทศกาลตักบาตร 2 แผ่นดิน 66 สุดคึกคักชาวบ้าน – นักท่องท่องเที่ยวกว่า 3,000 ร่วมบุญกันถ้วนหน้า
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอนเฮ!! จีนเปิดวีซ่าฟรี..โชว์พาสปอร์ตก็สามารถเดินทางเข้าออกสองประเทศได้ง่ายขึ้น