หน้าแรก ข่าวการศึกษา มช.ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ร่วมกับเครือข่าย 33 แห่ง

มช.ลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ ร่วมกับเครือข่าย 33 แห่ง

128
0

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โดยรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี ร่วมลงนามในฐานะพยาน


สำนักงานบริหารวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ธัชชา) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศระหว่าง สป.อว. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน จำนวน 33 แห่ง

โดยวัตถุประสงค์ของความร่วมมือการขับเคลื่อนพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศสำหรับการวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ และการบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและวิชาการและบุคลากรทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ สร้างความร่วมมือและระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ตลอดจนพัฒนาและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ต่อยอดการประยุกต์ใช้ไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายอย่างเป็นรูปธรรม

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | กองปราบบุกจับกุมบ่อนพนันออนไลน์ชาวจีนพร้อมของกลาง
บทความถัดไปเชียงใหม่ | คอสุราเฮ!! ผ่อนคลายมาตรการสามารถดื่มสุราในร้านได้ถึง 3 ทุ่ม