หน้าแรก ข่าวการศึกษา มช.ต่อยอดความร่วมกับ Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการวิจัยฯ

มช.ต่อยอดความร่วมกับ Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการวิจัยฯ

140
0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อขยายความร่วมมือในการวิจัยร่วมกันในด้าน Renewable Energy and Carbon Neutrality โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือ Joint laboratory ด้านพลังงานหมุนเวียนและความเป็นกลางของคาร์บอน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัย ที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นฐานในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ BRI and Sustainable Development Goals for China-Thailand Higher Education Cooperation ในการประชุม University Presidents Forum- Exploring New Models in the Post-Pandemic Era for Promoting Sino-Thai Higher Education Cooperation in the View of “ Belt and Road Initiative” ในการสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจี

โดยมีรูปแบบการประชุม ผสมผสานรูปแบบการจัดงานแบบออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โดยผู้เข้าร่วมในประเทศจีนเข้าร่วมการประชุมที่เมืองกุ้ยหยาง และผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ในยุคหลังโรคระบาด ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างจีนและไทยตามแนวคิด “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”(Exploring a new model of university cooperation in the post-pandemic era, promoting cooperation between China and Thailand in higher education in the view of the ‘Belt and Road’ ) โดยมีหัวข้อย่อย 3 หัวข้อ ได้แก่

1) การประชุมสัมมนาของอธิการบดีมหาวิทยาลัยจีน-ไทย (Forum of Presidents of Sino-Thai Universities 2) การประชุมวิชาการ ว่าด้วยการพัฒนาการเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืน (Sino-Thai Forum on Sustainable Agricultural and Food Development 3) การประชุมสัมมนาของเยาวชนนานาชาติดีเด่น (Outstanding International Young Students Forum

ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้บริหารของหน่วยงานด้านการศึกษาของรัฐบาลจีนและรัฐบาลไทยผู้บริหาร บุคลากรด้านการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ บุคลากรด้านการสอนและการวิจัย จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งจีนและไทย นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงด้านการศึกษาทั้งจีนและไทย ตัวแทนนักเรียนดีเด่นจากประเทศจีนและประเทศไทย เป็นต้น น-ไทย ครั้งที่ 3 รูปแบบออนไลน์ ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชาวกะเหรี่ยงคอยาว แห่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ของ อบจ. เล็งเปิดการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน
บทความถัดไปอัยการจังหวัดฮอด จัดเวทีเสวนาวิชาการกับพนักงานสอบสวน 8 สถานี