หน้าแรก ข่าวทั่วไป เครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาจัดสัมมนา การบริหารจัดการศึกษาภายใต้โควิด-19

เครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาจัดสัมมนา การบริหารจัดการศึกษาภายใต้โควิด-19

167
0

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พร้อมเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนากับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

โดยคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น หน่วยงานจัดการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่


จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 กับทิศทางที่ต้องก้าวต่อไป” ณ ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มมร.วิทยาเขตล้านนา สนองพระดำริเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
บทความถัดไปนักศึกษาโปลิฯเชียงใหม่ 4 พันคน ฉีดไฟเซอร์ครบแล้ว 100% เตรียมเปิดเรียน 15 นี้