หน้าแรก ไม่มีหมวดหมู่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อบรมอาชีพ สร้างผลิตสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อบรมอาชีพ สร้างผลิตสินค้าชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน

147
0

วันที่ 19 มี.ค. 65 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเปิดการอบรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมน กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน หลักสูตร “การทำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ไส้อั่ว จิ้นส้ม” มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน


นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า ทม.แม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพ พัฒนารายได้ของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มต้นจากชุมชน ใช้หลักการพัฒนาและส่งเสริม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนให้เกิดความเข้มแข็ง

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ประชาชนบางครอบครัวขาดรายได้ ดังนั้นประชาชนต้องปรับตัว ในการดำเนินชีวิตและเพิ่มช่องทางในการหารายได้เข้าสู่ครอบครัว เทศบาลเมืองแม่เหียะจึงได้สนับสนุนการอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชน คาดหวังเป็นจุดเริ่มต้นในการต่อยอดสู่อาชีพใหม่ให้กับประชาชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในครัวเรือน


สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ในการแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ แสงระยับ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการทำไส้อั่ว และจิ้นส้ม มาเป็นวิทยากร

โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการอบรมการทำจิ้นส้ม และช่วงบ่าย เป็นการอบรมการทำไส้อั่ว เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ สามรถพึ่งพาตนเองได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้‘จุรินทร์’ อ้อนคนเหนือ เราไม่เคยทิ้งกัน พร้อมดันยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือเต็มพิกัด
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอนหมอกควันยังวิกฤต..พบผู้ป่วยด้านสุขภาพแล้วกว่าหมื่นราย