หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน ทุ่มงบ 4.9 แสนบาทซ่อมระบบประปาใน ต.ผาบ่อง ช่วยภัยแล้งหมู่บ้าน

ทุ่มงบ 4.9 แสนบาทซ่อมระบบประปาใน ต.ผาบ่อง ช่วยภัยแล้งหมู่บ้าน

161
0

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่  29 มี.ค 65   นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เหตุการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2565  ที่บ้านแม่สะกึ๊ด หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง นายอภิชาติ ปัญญามูลวงศ์ษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง และหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา   ร่วมส่งมอบวัสดุท่อพีวีซี และอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบน้ำประปา หลังจัดสรรงบประมาณกว่า 5 แสนบาทเข้ามาซ่อมแซมระบบประปาในหมู่บ้านแม่สะกึ๊ดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

   โดยนายบุญรัตน์  จันทรณบุตร  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่สะกึด นำชาวบ้านจำนวนมาก ร่วมกันวางท่อน้ำประปา ที่บริเวณป่าชุมชนทางเข้าหมู่บ้าน เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมาหลายปี และในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน แหล่งน้ำธรรมชาติเริ่มเหือดแห้ง ชาวบ้านขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ จึงต้องแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

     นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน  กล่าวถึงการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในครั้งนี้ว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้อนุมัติโครงการในการใช้เงินทดรองราชการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเชิงป้องกัน กรณีฉุกเฉิน ให้กับหมู่บ้านแม่สะกึด  เพื่อช่วยเหลือภัยแล้งให้ชาวบ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ เนื่องจากหมู่บ้านยังไม่มีระบบน้ำประปาที่ทั่วถึง ตามจำนวนประชากร 646 คน 325 ครอบครัว จึงมีการจัดสรรงบประมาณจำนวน 491,485 บาท  เพื่อซ่อมแซมระบบประปาและขยายให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้านของแม่สะกึ๊ด   ทั้งนี้ หากประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ใด มีปัญหาหรือประสบภัยแล้ง สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง อปท.ท้องถิ่น เพื่อแจ้งให้กับทางจังหวัดฯ ทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

      ด้านนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านแม่สะกึดที่เดือดร้อนจากการไม่มีน้ำประปาใช้  หากการซ่อมแซมหรือขยายระบบน้ำประปาของหมู่บ้านเสร็จสมบูรณ์ ชาวบ้านแม่สะกึดแห่งนี้ ก็จะได้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเหมือนทุกปี.

โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พะเยา – สสส จัดเวทีเชื่อมร้อยยุทธศาสตร์และพัฒนานโยบายระดับจังหวัด
บทความถัดไปน่าชื่นชมชายวัย 47 ปีเมืองพะเยาสู้ชีวิต ผ่าฟืนขายสร้างรายได้ แม้รายได้จะน้อยนิด