หน้าแรก ข่าวจังหวัดพะเยา สืบชะตาหลวงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง สะเดาะเคราะห์ วัดโสมนัสตุ้มท่า เมืองพะเยา

สืบชะตาหลวงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง สะเดาะเคราะห์ วัดโสมนัสตุ้มท่า เมืองพะเยา

200
0

ที่วัดโสมนัสตุ้มท่า ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดประเพณีสืบชะตาหลวง สะเดาะเคราะห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลโดยจะมีพิธีสืบชะตาสะเดาะเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันที่ 18 เมษายน เพื่อลดความแออัดของพุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในช่วงวันมหาสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19


พุทธศาสนิกชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวต่าง เข้าร่วมพิธีสืบชะตาหลวงรวมทั้งพิธีสะเดาะเคราะห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง ที่ทางวัดโสมนัสตุ้มท่า ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าจำปีอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จัดขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนถึงสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณในช่วงเทศกาล

ซึ่งในทุกปีจะได้มีการจัดพิธีสืบชะตาหลวงรวมทั้งสะเดาะเคราะห์ ในวันมหาสงกรานต์ โดยส่วนใหญ่วัดในพื้นที่จังหวัดพะเยา จะจัดพิธีดังกล่าวในช่วงวันที่ 13 หรือวันที่ 15 เมษายน ของทุกปีแต่ในปีนี้ทางวัดได้จัดประเพณีสืบชะตาหลวงขึ้น จำนวน 9 วันตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันที่ 18 เมษายน

เนื่องจากสถานนะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นการลดความแออัดของพุทธศาสนิกชนที่จะรวมตัวกันเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาล ทางวัดโสมนัสตุ้มท่า จึงได้จัดประเพณีสืบชะตาหลวงและสะเดาห์เคราะห์ขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 จนถึงวันที่ 18 เมษายน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงดังกล่าว ท่ามกลางการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

อนันต์ ข่าวพะเยา

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | กองทัพเมียนมาโจมตีชาวคะยาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนหนีจากเมืองนับแสนคน
บทความถัดไปสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ มอบให้ครอบครัวคนตาบอด