หน้าแรก ข่าวการศึกษา ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมสมัชชานักศึกษาพยาบาล

ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมสมัชชานักศึกษาพยาบาล

189
0

นักศึกษาพยาบาล มช. ผู้แทนประเทศไทยร่วมประชุมสมัชชานักศึกษาพยาบาล ICN Congress 2023

นายสุรชาติ ดวงรัตน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้แทนนิสิตนักศึกษาของประเทศไทย ร่วมประชุมสมัชชานักศึกษาพยาบาล (Student Assembly) ในการประชุม ICN Congress 2023 ณ เมืองมอลทริออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2566

นายสุรชาติ ดวงรัตน์ (โทนี่) กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ในการเข้าไปมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสำคัญของการประชุมระดับโลก ภายใต้หัวข้อในครั้งนี้คือ Nurses together: a force for global health โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาพยาบาลจากทั่วโลกจำนวนมากกว่า 134 ประเทศร่วมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ ทักษะทางการพยาบาล แนวคิดอันสร้างสรรค์ รวมทั้งวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละประเทศ

นอกจากนี้ได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของโลกด้านการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมการพยาบาล และ สาขาอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประเด็นทางสังคมที่ท้าทายประชาคมโลกเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างกัน ก่อเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาแนวปฎิบัติทื่ดีทางการพยาบาล และ ทำให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อด้านการเรียนและประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลในอนาคตต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารฮาลาลเชียงใหม่และการเปิดเส้นทางท่องเที่ยว Unseen เชียงดาว
บทความถัดไปสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือตอนบน ผนึกกำลัง เสิร์ฟเมนูผลไม้ตามฤดูกาล ช่วยเกษตรกร